Welkom op onze site


Excope BV is een internationaal georiënteerd kwaliteitsmanagement bedrijf. Wij voorzien technische bedrijven van kwaliteitskennis om kosten te verlagen en eventuele claims te voorkomen. Onze klanten zijn grote bedrijven en instellingen zoals Shell, Johnson Controls International, Siemens, Ballast Nedam en Rijkswaterstaat.

Steeds meer afnemers beseffen dat kwaliteit een zeer belangrijk onderdeel is van producten en services. Bovendien erkennen leveranciers dat kwaliteit het verschil maakt tussen hun producten en dat van hun concurrenten.

Wij nemen graag de zorg van  uw kwaliteitstandaard op ons want wij weten: Quality matters!

Onze Services


Om onze cliënten tevreden te stellen gaan de professionals van Excope tot het uiterste.

Ons brede aanbod van onze diensten:

  • Bouwen en verbeteren van Kwaliteitsmanagement plannen (ISO 9001)
  • Schrijven en beoordelen van Quality Assurance en Quality Control project plannen
  • Leveranciersinspecties (ISO 9001)
  • Las-, coating-, beton-, elektrotechnisch en instrumentatie inspections
  • Documentatie inspecties en beoordeling
  • Het leveren van gespecialiseerd personeel zoals  project management, inspecteurs en lassers.

Boven alles zullen de professionals van Excope er constant zorg voor dragen om de reputatie van uw bedrijf te beschermen en te verbeteren door zich te focussen op alle betrokken stakeholders.

Onze kwaliteitsprofessionals zijn dermate betrokken bij uw bedrijf waardoor alle eisen van  iedere stakeholder door hen herkend en begrepen worden. Hierdoor kan uw organisatie de juiste acties ontwikkelen om aan alle eisen te voldoen en risico’s en fouten vermeden worden.